RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin
Welkom!

Welkom op de site van geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven. 
Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de parochie HH. Martha en Maria .

Als geloofsgemeenschap willen wij een open katholieke gemeenschap zijn van mensen, geïnspireerd door de H. Schrift en de christelijke traditie, uitnodigend naar allen, ongeacht geaardheid, om met elkaar, elk op eigen wijze, nu en in de toekomst invulling te geven  aan ons christen-zijn. Deze doelstelling vraagt om een open houding t.a.v. elkaars opvattingen, met echte aandacht voor de individuele mens, laagdrempelig en uitnodigend, ruimte biedend voor actieve deelname.

De OLV hecht groot belang aan de oecumene: samen werken en samen vieren met protestantse geloofsgemeenschappen en het laten delen van personen die geen lid zijn van onze gemeenschap in wat als ‘eigen rijkdom’ wordt ervaren. Dit wordt overigens gekenmerkt door wederkerigheid.

Op deze site vindt u informatie over onze geloofsgemeenschap. Mocht u vragen hebben, wees dan vrij om contact op te nemen.
Voor de contactgegevens en administratie klik op Contact en adres
 
 
 
 
kerkdienstgemist.nl
kerkdienstgemist.nl
uitzending alle OLV vieringen