RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

Collecte tijdens de oecumenische dienst in de week van de ‘Eenheid voor de kerken’
op zondag 17 januari in de Centrumkerk voor SOS Kinderdorpen

Het conflict in Ethiopië in de noordelijke regio Tigray, tussen het nationale leger en het  volksbevrijdingsfront, heeft ernstige gevolgen voor meer dan 2 miljoen kinderen. Volgens Unicef zijn duizenden mensen de gevechten ontvlucht en hebben een veilig heenkomen gezocht in het naburige Soedan; honderden mensen verloren het leven. In Mekelle, in het noorden van Ethiopië bevindt zich een SOS Kinderdorp. Lange tijd is het moeilijk geweest te vernemen hoe de situatie ter plaatse was en was het onmogelijk de eventueel nodige hulp te verlenen. Sinds kort lijkt het rustiger in de Tigray-regio en is er via de Verenigde Naties contact mogelijk. Het Kinderdorp Mekelle en de in de nabijheid wonende mensen zijn veilig! Het dorp kan weer worden bereikt, maar hulp op velerlei gebied is echter dringend nodig. Voedsel, water en medicijnen moeten met spoed worden aangevoerd. Zeker met het oog op de ook daar heersende COVID-problemen.
Graag bevelen wij dit SOS Kinderdorp van harte aan en hopen te mogen rekenen op uw gulle steun.

Rekeningnummer: IBAN NL90 INGB 000 000 2280 t.n.v. SOS Kinderdorpen, o.v.v.  “Kinderdorp Ethiopië/Tigray”.

 -----------------------
 
Online-vieringen t/m 9 februari 2021
Vanwege het alarmerende aantal besmettingen en de nieuwe corona-maatregelen, zijn er t/m 09-02-2021 in onze kerk alleen online-vieringen, zonder kerkgangers. We hebben nu een camera en er wordt veel moeite gedaan om er iets moois van te maken!
-----------------------
 
WIJDEKERK
04-12-2020  09:09

Op verzoek van de bisschop hebben wij op 3 december het WIJDEKERK -logo van onze welkomstpagina verwijderd. Met pijn in het hart.

-----------------------
Pastorale verkocht
28-07-2020  09:14

 

 Het huis schuin tegenover de kerk, bekend als De Pastorale, is kortgeleden verkocht. Het werd lange tijd bewoond door pastor Gerard Oostvogel. Het huis was eigendom van de OLV kerk. De opbrengst komt dan ook grotendeels ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap. Voor de verkoop was toestemming nodig van het aartsbisdom
                
Pastor Gerard Oostvogel 65 jaar priester
28-07-2020  09:01

 

 

Op zaterdag 25 juli werd Gerard Oostvogel 65 jaar priester. Dit werd in bescheiden kring gevierd. Gerard woont sinds zijn verhuizing uit de Pastorale in de Schutsmantel en heeft op zijn 92ste nog een redelijke gezondheid.  

Hij laat zich groeten. 

Nieuwe initiatieven in deze onzekere tijd
18-03-2020  12:56

 

 

MENS de Bilt is gestart met lokale acties in het kader van de coronacrisis: https://www.mensdebilt.nl/corona-initiatieven-lokaal-en-landelijk
 
 
HULP OLV
Heeft u hulp nodig bij praktische zaken (bijvoorbeeld boodschappen, medicijnen halen) of kunt u iemand daarmee helpen? Laat het ons dan s.v.p. weten. Dan zullen wij dat (voor zover mogelijk) regelen.
Riet IJsseldijk: 030-2280091
Nicole Buijtendijk: 06-45032862
 
De luisterlijn: dag en nacht een luisterend oor: www.deluisterlijn.nl of 0900 0767
 
Een kaarsje in het voorportaal: als u het vraagt, steken wij daar een kaarsje voor u aan, om 12 uur als de klokken luiden. Bel dan s.v.p. even naar 06-45032862.
Op https://marthamaria.nl/corona/ kunt u in de digitale kapel een digitaal kaarsje opsteken.
Tijdens de vieringen in juli, is het helaas nog steeds niet mogelijk om zelf een kaarsje aan te steken omdat er dan te veel "heen-en-weer-geloop" is.
--------------------------
Inspiratie bij de coronacrisis
16-03-2020  16:49

 

In deze Coronacrisis worden er veel lezendswaardige artikelen geschreven met een inspirerende inhoud. 

Wij hebben er een aantal voor u verzameld:

Holkje van der Veer: Probeer ook af en toe een feestje te bouwen.docx

Over de toekomst van de kerk na Corona: op de site van Roerom

Paasgedicht van ds. Koosje Vos: Paasgedicht K.V..doc 

Paasbrief Pater Jan Stuyt s.j.: soledad Blthoven 2.pdf

De Bezieling 23 maart: René Grotenhuis: controle of vertrouwen

De Bezieling 20 maart: René Grotenhuis: Katholieke deugden in tijden van corona

De Bezieling 17 maart: René Grotenhuis: Gemeenschappelijk belang

Trouw 17 maart: Theoloog Alain Verhey over hamsteren

Trouw 17 maart: Ontregeld door sociale onthouding

De uitgever van het kerkblad M&M  15 maart: Kerk-zijn in crisistijd

Of luister naar de Matheus Passion. Diverse uitvoering op you tube, zoals deze https://www.youtube.com/watch?v=xkm19nfaXl4