RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin
 

Nieuwe coronamaatregelen OLV (onder voorbehoud)

 

Gezien de onrustbarende  toename van het aantal besmettingen, heeft de ‘opstartgroep OLV’ besloten tot invoering van de volgende maatregelen :

 1. De helft van het aantal stoelen geblokkeerd (rode stickers).
 2. Mondkapjes zijn verplicht tijdens het lopen in de kerk.
 3. Registratie bij binnenkomst is weer ingevoerd.
 4. De communie blijft zoals het is, op de tafel voor in de kerk.
 5. De verwarming blijft op een laag pitje branden.
 6. Er wordt voorlopig geen koffie meer geschonken na de viering.
 7. De liturgieboekjes liggen klaar op de statafels.
 8. We gebruiken de zijingangen.
 9. De collectes blijven zoals het nu is: schalen achter in de kerk.
 10. Bij concerten in de kerk moeten de organisatoren de QR-code zelf controleren. 
 11. De koren in de zijbeuk naast de biechtstoel. Zij houden afstand.
 12. Wij volgen korennetwerk: bij repetities in de kerk moet de 1,5 meter in acht genomen worden en is de QR-code verplicht.  
 13. Er mogen maximaal acht mensen in de grote zaal, tot 17 uur. Bij verhuur van de grote zaal is de QR-code verplicht.
 14. Er komen weer ‘corona-assistenten’: een bij de deur van de kerk en twee binnen.
 15. Vanwege het zeer grote aantal besmettingen onder kinderen wordt de gezinsviering op kerstavond een online-viering.
  Voor de viering op kerstavond om 21.00 uur, op Eerste Kerstdag en op Tweede Kerstdag dient u te reserveren (dat kan vanaf 13-12).

 16. De pastorie en kerk zijn tot 17.00 te gebruiken voor repetities en vergaderingen. Alleen vieringen tot 17.00 uur.

 

De opstartgroep bepaalt het coronabeleid binnen de OLV. Deze groep heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen en bestaat uit een delegatie van de locatieraad, pastoraatgroep, werkgroep liturgie en de kosters.

 

 

Gerard Oostvogel is overleden. Lees hier zijn in memoriam
 
In een indrukwekkende viering werd op zaterdag 6 november afscheid genomen van Gerard.
De viering is te bekijken via de rode knop onder 'welkom'. 
 
 
 
 
 
 
De woensdag ervoor werd Gerard overgebracht van De Schutsmantel naar de OLVkerk, langs een erehaag van parochianen. 

Arja Santer stopt met de Eerste Communie

 

Arja Santer is gestopt met de begeleiding van de Eerste Communie. In de afgelopen 22 jaar heeft ze 670 communicanten mogen voorbereiden, wat ze naar eigen zeggen altijd met veel plezier heeft gedaan. Janine Noten sprak namens de Pastoraatsgroep lovende woorden. Arja bedankt!

 

Vervolg project: zien onder Catechese!

Communicanten 2021

 

Op 11 juli was de Eerste H. Communieviering. Onder de feestelijke klanken van “Ga je mee?” kwamen de communicanten met hun brandende doopkaarsen de kerk in. Het thema van deze viering was Groeien. De kinderen hadden mooie, kleurige tuinen gemaakt als versiering, dus een verhaal over zo’n prachtige tuin, waar alles de ruimte krijgt om te groeien, kon niet ontbreken. De evangelielezing was de parabel van de zaaier: het zaad heeft goede aarde nodig om te kunnen groeien.

 

Collectes
U kunt u uw collectegeld overmaken naar: NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie - OLV. Vermeld s.v.p. het doel van de collecte.
Dank u wel!!

------------------------