RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en DuinALGEMENE INFORMATIE

Een grote stap in de geloofsopvoeding van de kinderen is de Eerste Communie. In onze geloofsgemeenschap vindt één keer per jaar de Eerste Communieviering plaats, meestal in juni. Voor dit feest ontvangen alle kinderen van parochianen, die het volgende schooljaar in groep 4 van de basisschool zitten, aan het eind van groep 3 een uitnodiging voor de voorbereiding. In september start de voorbereiding met de zgn. startzondag.

De voorbereiding vindt in 11 bijeenkomsten plaats.. In groepjes van maximaal 8 kinderen komen we na schooltijd in de pastorie bij elkaar. De kinderen krijgen allemaal een werkmap, waarin iedere bijeenkomst een nieuw hoofdstuk komt. Aan de hand van de werkmap gaan we met de kinderen "Op reis in het Land van Geloven" en praten we met elkaar over onderwerpen zoals: Wat gebeurde er toen je gedoopt werd? Wat is bidden? Wat is de Eerste Communie? Wat gebeurt er in de viering? Wat is een kerk en wat zien we daar? En natuurlijk komen er ook bijbelverhalen aan bod.

De ouders worden actief betrokken bij de voorbereiding. Bij toerbeurt zijn de ouders aanwezig bij de bijeenkomsten. Daarnaast worden ouders uitgenodigd om mee te denken over de liturgie. Ook is hulp van ouders gewenst bij de oefenbijeenkomsten, de voorbereiding van het joodse paasmaal, het maken en webrengen van de Palmpaasstokken,

Gedurende de voorbereidingsperiode zijn er drie ouderavonden. Naast praktische informatie is er elke avond een inhoudelijk deel, waarin de ouders zich verdiepen in één van de vele aspecten die met de Eerste Communie en de Eucharistie samenhangen. De avonden worden verzorgd door de leden van de werkgroep.
De communie-ouders ervaren de avonden als inspirerend.

Eén van de ouderavonden is een avond voor ouders én communicanten. Wij vieren dan het Joodse paasmaal en er is een korte speurtocht door de kerk.

De voorbereiding wordt gedaan door Arja Santer.


Voor vragen en deelname kunt u zich wenden tot Arja Santer
(tel. 030-2746952, email: arjasanter@gmail.com)