RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. 

Zondag 6 juni is mevrouw Clara Sanders-Peters overleden. Zij is 96 jaar oud geworden. Donderdag 10 juni is de afscheidsviering in de Schutsmantel, in besloten kring, met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

Zaterdag 22 mei is mevrouw Adje Bekkers-Brooymans overleden. De uitvaartdienst was vrijdag 28 mei in onze kerk, in besloten kring.

Op 9 mei is de heer Paul Linthorst overleden. De afscheidsviering was dinsdag 18 mei, in besloten kring.

Maandag 3 mei was in onze kerk de afscheidsviering van de heer Arie de Roos, in besloten kring.  Hij is 77 jaar oud geworden. 

Zaterdag 24 april is mevrouw An Hoogland-Herder overleden. De afscheidsviering was op vrijdag 30 april in onze kerk, in besloten kring.

Op 22 april is in Schutsmantel Ria Takkenberg-Fornara in de leeftijd van 88 jaar overleden. Zij had met haar man Jan het eerste oecumenische huwelijk in 1956 in Nederland, dat met dispensatie in de kerk gesloten mocht worden (daarvóór  moest een gemengd huwelijk altijd in de sacristie ingezegend worden; dit mocht niet in de kerk!). Ria was altijd als moeder het goede, bezorgde, lieve centrum  in huis. Bij haar was ieder altijd welkom; gastvrijheid stond bij haar hoog in het vaandel en respect voor iedereen! Zo hebben wij haar ook leren kennen in de Houdringeflat. Sinds vorig jaar had zij een appartement in de Schutsmantel. Donderdag 29 april was de crematieplechtigheid in Laren. Moge zij in Gods licht geborgenheid  ervaren.

In de ochtend van 18 maart is pastor Hans Eppink overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hans is o.a. acht jaar als kapelaan werkzaam geweest in de Michael-parochie in De Bilt, en na zijn emeritaat ook hier weer komen wonen. Zodoende is hij ook in onze kerk een enkele keer gevraagd om hier voor te gaan. Hans was van nature een gezellige en gastvrije pastor, met een warm hart voor ieder die hij ontmoette. Zijn overwegingen waren altijd heel ad rem  en eigentijds. Donderdag 25 maart was de uitvaartdienst in de r-k kerk te Bunnik, waar hij ook tien jaar pastoor is geweest. Na de viering is Hans daar begraven op het kerkhof. Moge het grote licht van Pasen nu aan hem gegeven zijn.

Op 18 maart is mevrouw Margreet van Baarsen (79 jaar) overleden. Margreet was altijd een enthousiaste en meelevende vrouw, die samen met haar man Cor nauw met onze OLV-gemeenschap verbonden raakte. Zij was in haar actieve jaren als verpleegkundige verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, waar zij pastor Cor heeft leren kennen.  Samen hebben zij sinds hun huwelijk een hele ontwikkeling  t.a.v. geloofsbeleving meegemaakt. Van huis uit streng-gereformeerd opgevoed, heeft zij na de ontmoeting met Cor zich helemaal gericht op de r-k kerk, zeker vanwege het nieuwe kerk-besef vanaf het 2e Vaticaans Concilie, met de nieuwe liturgie-vormen. Daardoor gingen zij zich in onze kerk helemaal thuis voelen en was Margreet een fervent lid van ons parochiekoor. De liturgie-voorbereidingen met haar waren altijd heel stipt, prettig, en verzorgd. Woensdag 24 maart was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid volgde in Daelwijck. Moge Margreet nu het grote licht van Pasen ervaren in haar hemelse werkelijkheid.

Zaterdag 6 maart is de heer Huub Manders overleden. De uitvaartdienst was donderdag 11 maart om 15.00 uur in onze kerk, in besloten kring.

Zondag 28 februari is mevrouw Cathrien de Klaver-Luttmer overleden. De afscheidsviering was vrijdag 5 maart in onze kerk, in besloten kring.

Op 13 februari is mevrouw Eveline Ruijgrok overleden. Zij is 86 jaar oud geworden. De uitvaart was 23 februari in Amsterdam.

Dinsdag 9 februari is de heer Cas van der Hart overleden. Hij is 85 jaar oud geworden. De afscheidsviering was dinsdag 16 februari,
om 10.30 uur, in onze kerk, in besloten kring.

Woensdag 27 januari is de heer Theo Kiebert overleden. De uitvaartdienst was maandag 1 februari om 13 uur in onze kerk, in besloten kring, waarna de  begrafenis op het Stille Hofje in Den Dolder.

Zondag 17 januari is mevrouw Riekje Mascini-Michon (90) overleden in De Biltse Hof. Met haar man Eddy was zij steeds heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Met haar gedreven karakter was zij steeds belangstellend en meelevend met ieder die zij kende, met persoonlijk respect voor ieders mening. Vele jaren heeft Riekje ook actief meegeholpen in de parochie: bij het kerkelijk bureau en  bij de  ''derde wereld-tafel" achter in de kerk. Ook hoorde zij enkele jaren bij de groep van Ria Hermanns bij het koffieschenken na afloop van de zondagvieringen. De laatste jaren verbleef zij in De Biltse Hof. De herdenkingsdienst was zaterdag 23 januari om 11 uur in onze kerk, waarna begrafenis op ons kerkhof. 

Zondag 10 januari is mevrouw Leentje Mobers-Frissen overleden. De uitvaartdienst was vrijdag 15 januari om 12.00 uur in onze kerk, in besloten kring.  Na een kortdurende ziekte is zij overleden in verpleeghuis Claris aan de Utrechtseweg in De Bilt. Zij is 90 jaar geworden. Vijfentwintig jaar heeft zij hier aan de Burg. v.d. Borchlaan  gewoond  in Bilthoven. Van de kinderen woonde zoon Joep als enige dichtbij en had dus de meeste zorg voor haar, hetgeen zij als iets heel kostbaars gewaardeerd heeft. Zij hield van gezelligheid, gepaard gaande met gevoel voor stijl en decorum. Ook was zij zeer gesteld op onze liturgische vieringen in het verleden en ging zij spiritueel met de tijd mee. 

Op 4 januari is mevrouw Sjoukje Perk overleden, de echtgenote van onze dirigent Arie Perk. De uitvaart was maandag 11 januari in besloten kring. 

Op 18 november is in Groenekan Marianne Van der Linden-Linthorst overleden, 79 jaar oud. Geboren in Malang (Indonesië) heeft zij tijdens haar studie in Leiden haar man Joop  leren kennen, waarna beiden werkzaam werden aan de universiteit van Utrecht. Marianne was een vrouw met visie en volharding. Op  de Uithof  was zij voor verschillende docenten ook tekstverwerker.  Na hun pensioen waren zij regelmatig  in onze geliefde kerk.  Op woensdag 25 november was de afscheidsviering in onze kerk, en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

In Schutsmantel is op 8 december Maria (Miep) Krul-Laurensse overleden in de leeftijd van 94 jaar. Voorheen woonde zij met haar man , Hans, op de W.A.Laan in Den Dolder. Miep was altijd een hartelijke, belangstellende en kordate vrouw, met positief karakter die vanuit haar Limburgse aard en vanuit haar ingeboren katholieke geloof, over alle grenzen en zuilen heen keek, open en ontvankelijk.  Na een heel kort ziekbed is zij te midden van haar dierbaren overleden.  Op 15 december was de afscheidsviering in de kapel van Schutsmantel; vervolgens was de crematieplechtigheid in Den en Rust. Mogen zij het licht van Kerstmis nu op nieuwe wijze ervaren.