RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. 

In de ochtend van 18 maart is pastor Hans Eppink overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hans is o.a. acht jaar als kapelaan werkzaam geweest in de Michael-parochie in De Bilt, en na zijn emeritaat ook hier weer komen wonen. Zodoende is hij ook in onze kerk een enkele keer gevraagd om hier voor te gaan. Hans was van nature een gezellige en gastvrije pastor, met een warm hart voor ieder die hij ontmoette. Zijn overwegingen waren altijd heel ad rem  en eigentijds. Donderdag 25 maart was de uitvaartdienst in de r-k kerk te Bunnik, waar hij ook tien jaar pastoor is geweest. Na de viering is Hans daar begraven op het kerkhof. Moge het grote licht van Pasen nu aan hem gegeven zijn.

Op 18 maart is mevrouw Margreet van Baarsen (79 jaar) overleden. Margreet was altijd een enthousiaste en meelevende vrouw, die samen met haar man Cor nauw met onze OLV-gemeenschap verbonden raakte. Zij was in haar actieve jaren als verpleegkundige verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, waar zij pastor Cor heeft leren kennen.  Samen hebben zij sinds hun huwelijk een hele ontwikkeling  t.a.v. geloofsbeleving meegemaakt. Van huis uit streng-gereformeerd opgevoed, heeft zij na de ontmoeting met Cor zich helemaal gericht op de r-k kerk, zeker vanwege het nieuwe kerk-besef vanaf het 2e Vaticaans Concilie, met de nieuwe liturgie-vormen. Daardoor gingen zij zich in onze kerk helemaal thuis voelen en was Margreet een fervent lid van ons parochiekoor. De liturgie-voorbereidingen met haar waren altijd heel stipt, prettig, en verzorgd. Woensdag 24 maart was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid volgde in Daelwijck. Moge Margreet nu het grote licht van Pasen ervaren in haar hemelse werkelijkheid.

Zaterdag 6 maart is de heer Huub Manders overleden. De uitvaartdienst was donderdag 11 maart om 15.00 uur in onze kerk, in besloten kring.

Zondag 28 februari is mevrouw Cathrien de Klaver-Luttmer overleden. De afscheidsviering was vrijdag 5 maart in onze kerk, in besloten kring.

Op 13 februari is mevrouw Eveline Ruijgrok overleden. Zij is 86 jaar oud geworden. De uitvaart was 23 februari in Amsterdam.

Dinsdag 9 februari is de heer Cas van der Hart overleden. Hij is 85 jaar oud geworden. De afscheidsviering was dinsdag 16 februari,
om 10.30 uur, in onze kerk, in besloten kring.

Woensdag 27 januari is de heer Theo Kiebert overleden. De uitvaartdienst was maandag 1 februari om 13 uur in onze kerk, in besloten kring, waarna de  begrafenis op het Stille Hofje in Den Dolder.

Zondag 17 januari is mevrouw Riekje Mascini-Michon (90) overleden in De Biltse Hof. Met haar man Eddy was zij steeds heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Met haar gedreven karakter was zij steeds belangstellend en meelevend met ieder die zij kende, met persoonlijk respect voor ieders mening. Vele jaren heeft Riekje ook actief meegeholpen in de parochie: bij het kerkelijk bureau en  bij de  ''derde wereld-tafel" achter in de kerk. Ook hoorde zij enkele jaren bij de groep van Ria Hermanns bij het koffieschenken na afloop van de zondagvieringen. De laatste jaren verbleef zij in De Biltse Hof. De herdenkingsdienst was zaterdag 23 januari om 11 uur in onze kerk, waarna begrafenis op ons kerkhof. 

Zondag 10 januari is mevrouw Leentje Mobers-Frissen overleden. De uitvaartdienst was vrijdag 15 januari om 12.00 uur in onze kerk, in besloten kring.  Na een kortdurende ziekte is zij overleden in verpleeghuis Claris aan de Utrechtseweg in De Bilt. Zij is 90 jaar geworden. Vijfentwintig jaar heeft zij hier aan de Burg. v.d. Borchlaan  gewoond  in Bilthoven. Van de kinderen woonde zoon Joep als enige dichtbij en had dus de meeste zorg voor haar, hetgeen zij als iets heel kostbaars gewaardeerd heeft. Zij hield van gezelligheid, gepaard gaande met gevoel voor stijl en decorum. Ook was zij zeer gesteld op onze liturgische vieringen in het verleden en ging zij spiritueel met de tijd mee. 

Op 4 januari is mevrouw Sjoukje Perk overleden, de echtgenote van onze dirigent Arie Perk. De uitvaart was maandag 11 januari in besloten kring. 

Op 18 november is in Groenekan Marianne Van der Linden-Linthorst overleden, 79 jaar oud. Geboren in Malang (Indonesië) heeft zij tijdens haar studie in Leiden haar man Joop  leren kennen, waarna beiden werkzaam werden aan de universiteit van Utrecht. Marianne was een vrouw met visie en volharding. Op  de Uithof  was zij voor verschillende docenten ook tekstverwerker.  Na hun pensioen waren zij regelmatig  in onze geliefde kerk.  Op woensdag 25 november was de afscheidsviering in onze kerk, en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

In Schutsmantel is op 8 december Maria (Miep) Krul-Laurensse overleden in de leeftijd van 94 jaar. Voorheen woonde zij met haar man , Hans, op de W.A.Laan in Den Dolder. Miep was altijd een hartelijke, belangstellende en kordate vrouw, met positief karakter die vanuit haar Limburgse aard en vanuit haar ingeboren katholieke geloof, over alle grenzen en zuilen heen keek, open en ontvankelijk.  Na een heel kort ziekbed is zij te midden van haar dierbaren overleden.  Op 15 december was de afscheidsviering in de kapel van Schutsmantel; vervolgens was de crematieplechtigheid in Den en Rust. Mogen zij het licht van Kerstmis nu op nieuwe wijze ervaren.

Op 21 oktober is in de Parkflat bij Soestdijk René van Zinnicq Bergmann te midden van zijn gezin overleden, in de leeftijd van 96 jaar. Tot enkele jaren geleden woonde hij met zijn vrouw hier in Bilthoven aan de Wagnerlaan. René was in zijn loopbaan verzekeringsdeskundige bij de AMEV, en later bij de Nat. Nederlanden.  Hij was een 'managerfiguur', met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor alles en iedereen. Hij was steeds zeer betrokken bij de opleiding van nieuwe medewerkers.  Het verlies in het verleden van zijn jonge dochtertje en van zijn vrouw drie jaar geleden, trok diepe sporen in zijn leven. Na haar overlijden in 2017 hoefde het voor hem niet meer; het zoog alle levensmoed uit hem weg. De afscheidsviering was op maandag 26 oktober in de aula van Den en Rust, waarna hij begraven is naast zijn vrouw op de natuurbegraafplaats van Den en Rust.

 

Op 13 oktober overleed Wim Haneveld in het UMC Utrecht, 78 jaar oud. Hij was in zijn actieve loopbaan docent Bedrijfskunde aan de Hogeschool Amsterdam. Wim, met zijn bescheiden karakter, hield van klassieke literatuur en reizen, m.n. naar Italië. Gelovig van aard,  was godsdienst en kerk een stabiele basis in zijn leven. Op vrijdag 16 oktober was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de begrafenis op ons kerkhof.

 

Op 25 september is Robert Maes huis overleden in de leeftijd van 83 jaar. Geboren in België (Oostende) was hij eerst hoogleraar in Toxicologie aan de universiteit van Leuven, en vervolgens aan de universiteit van Utrecht. Robert was een bescheiden persoon, vooral gericht op de wetenschappelijke afdeling Farmacologie (onderzoek en toelating van nieuwe medicijnen). Op woensdag 30 september was de afscheids-plechtigheid in de kapel van r.k.-begraafplaats Crooswijk in Rotterdam, met aansluitend de begrafenis in het familiegraf.


Op 8 september is onze parochiaan Anton van Grootel thuis te midden van zijn gezin, op 92-jarige leeftijd overleden. Voor de meesten onder ons was hij bekend als de chirurg van Berg en Bosch. Velen zijn door hem geholpen in de loop der jaren. Anton had een optimistisch karakter; op feestavondjes kon hij spontaan vlammend mooie en lange gedichten voordragen. Met zijn sprankelende ideeën, zoals wij hoorden in de herdenkingsdienst, durfde hij veel uitdagingen aan met zijn kinderen en kleinkinderen. Helaas overkwam hem op latere leeftijd de ziekte van Parkinson, waarbij hij wel steeds de nabije hulp had van zijn lieve vrouw Carla. Op 15 september was de afscheidsplechtigheid in onze kerk, waarna het gezin hem begeleidde naar crematorium Den en Rust.

 

Zaterdag 5 september is de heer Servé Notermans overleden, een trouwe parochiaan. De afscheidsdienst was zaterdag 12 september in onze kerk, in besloten kring.