RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR
De aartsbisschop heeft op 4 januari 2022 het decreet afgegeven waarmee de H. Familiekerk in Soest aan de goddelijke eredienst onttrokken wordt. Binnen 10 werkdagen hierna kan aan de aartsbisschop schriftelijk een verzoek om herroeping of verbetering van het decreet gedaan worden. Met ingang van 28 januari 2022 gaat het besluit in en zullen kerk en pastorie aan de koper overgedragen worden. Het volledige decreet vindt u op onze website.

Uitbreiding van het pastorale team: een nieuwe priester. Kanselmededeling 7 november 2021.