RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

Beste vrijwilligers van de HH. Martha en Mariaparochie,

Uit naam van alle leden van het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik jullie, en alle vrijwilligers van jullie geloofsgemeenschap,onze bijzondere dank overbrengen. Inmiddels zijn wij een jaar in de ban van het coronavirus en wij weten dat het bij elke viering weerextra veel tijd en energie kost om te voldoen aan alle voorschriften en te zorgen voor de veiligheid van onze kerkgangers,vrijwilligers en voorgangers. We ervaren dat dit consequent en zorgvuldig gebeurt en wij willen jullie hierbij laten wetendat wij dit waarderen en er veel respect voor hebben. 

Wij hopen en bidden dat wij elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen begroeten bij de zondagse koffie na de viering.
.

Met een hartelijke groet,

Margriet Nota-van Kampen
Vicevoorzitter HH. Martha en Mariaparochie