RK Geloofsgemeenschap                  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin
Het leggen van contacten binnen de wijken, het zorg en aandacht schenken aan parochianen die in bijzondere situaties verkeren en het organiseren van dienstverlening. De taken van gemeenschapsopbouw binnen de wijken richten zich met name op individuele contacten.

Wijk-coördinatoren:

Centrum II: mevr. M. Blomjous, tel. 2282761
Bilthoven-Noord: mevr. M. Meuwissen, tel. 2286853

Overige wijken; informatie via de pastoraatsgroep, tel. 06-45032862.